ROBOTY PRZY REMONTACH KOLEJOWYCH

wzmacnianie skarp przy użyciu gabionów lub poprzez układanie kostki, regulacje brzegów rzek, prace izolacyjne i betonowe przy budowie tuneli pod torami kolejowymi, inne prace przy budowie stacji kolejowych

SYTUACJE KRYZYSOWE

terminowa realizacja projektów zagrożonych opóźnieniem

ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE

audyt budynków, świadectwa wymagane dla kredytów na budowę domów energooszczędnych

BADANIA SZCZELNOŚCI BUDYNKÓW I BUDOWLI

pomiar nowoczesną, tanią i bezinwazyjną metodą blower door, audyt energetyczny budynków

ROBOTY INŻYNIERSKIE

podkłady pod posadzki przemysłowe, układanie i naprawa posadzek przemysłowych, naprawa i prace żelbetowe również fundamentowe, wykopy, niwelacje terenu, dachy odwórcone, izolacje termozgrzewalne

ROBOTY DROGOWE

układanie kostki na drogach, placach, parkingach, chodnikach, wykonywanie układów odwodnienia
 • tease-and-stocking

 • tease-and-denial


 • sissification

 • my-princess-goddess

 • mesmerize

 • jerkoff-instruction


 • humiliation

 • handjob


 • foot-fetish

 • female-domination

 • dirty-talk

 • cum-eating-instruction

 • chastity

 • ass-worship